0.1.31 • Published 2 years ago

123-ui-kit v0.1.31

Weekly downloads
125
License
-
Repository
-
Last release
2 years ago

rshb-kit

Установка

npm i

Проверка формата

npm run lint

Сервер документации с prod-сборкой библиотеки

npm run prod

Сервер документации для разработки

npm run dev

Сборка библиотеки и документации

npm run build

Сборка документации

npm run build-docs

Сборка библиотеки

npm run build-lib

Публикация в репозиторий npm

npm run build-lib
npm publish

Тестирование

Запуск тестов

npm run test:unit

Обновление снимков

npm run update:snapshots
0.1.31

2 years ago

0.1.27

2 years ago

0.1.28

2 years ago

0.1.26

2 years ago

0.1.23

2 years ago

0.1.22

2 years ago

0.1.20

2 years ago

0.1.19

2 years ago

0.1.18

2 years ago

0.1.15

2 years ago

0.1.16

2 years ago

0.1.10

2 years ago

0.1.11

2 years ago

0.1.12

2 years ago

0.1.13

2 years ago

0.1.14

2 years ago

0.1.8

2 years ago

0.1.7

2 years ago

0.1.9

2 years ago

0.1.6

2 years ago

0.1.5

2 years ago

0.1.4

2 years ago

0.1.3

2 years ago

0.1.2

2 years ago

0.1.1

2 years ago

0.1.0

2 years ago