1.2.34 β€’ Published 4 days ago

transportation v1.2.34

Weekly downloads
83
License
MIT
Repository
github
Last release
4 days ago

transportation

Import GTFS data into a semantic model

Screenshot

Installation

npm install transportation

Usage

var Transit = require('transportation')
var transit = new Transit()

// import GTFS data
transit.importGTFS('/path/to/gtfs/dir', function (err) {
 // have a look at the Transit instance
 console.log(transit)
})

transportation provides a replacement for node's console by using tconsole, so you can inspect the objects in the node.js REPL by using require('transportation/console'):

> var konsole = require('transportation/console')
> konsole(transit)
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚ Agencies  β”‚ SWU β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ # Stops  β”‚ 773 β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ # Services β”‚ 14 β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ # Shapes  β”‚ 65 β”‚
β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
> konsole(transit.agencies.SWU.routes)
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚ ID  β”‚ Short Name β”‚ Long Name                   β”‚ # Trips β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ 87001 β”‚ 1     β”‚ SΓΆflingen–BΓΆfingen              β”‚ 613   β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ 87003 β”‚ 3     β”‚ Wiblingen (Alte Siedlung)–Wissenschaftsstadt β”‚ 649   β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ 87004 β”‚ 4     β”‚ Grimmelfingen–Kuhberg–BΓΆfingen SΓΌd      β”‚ 590   β”‚
β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜

Command Line

npm install -g transportation

transportation provides a binary transportation. It supports the following commands.

Export Vehicles' Positions as GeoJSON

Prints all vehicles' positions of a specific date as GeoJSON linestrings with time components:

transportation positions /path/to/gtfs/dir

By default multiple trips are simply newline-separated GeoJSON to support streaming. If you want to return a single JSON array use the --array flag. Additional options are available via transportation positions --help. The generated GeoJSON LineString has its time property set as an array of timestamps and is therefore compatible with tools like LeafletPlayback and others.

1.2.34

4 days ago

1.2.33

11 days ago

1.2.32

6 months ago

1.2.31

11 months ago

1.2.30

1 year ago

1.2.29

1 year ago

1.2.28

1 year ago

1.2.27

1 year ago

1.2.26

1 year ago

1.2.24

2 years ago

1.2.23

2 years ago

1.2.22

2 years ago

1.2.21

2 years ago

1.2.20

3 years ago

1.2.19

3 years ago

1.2.18

3 years ago

1.2.16

4 years ago

1.2.15

4 years ago

1.2.14

4 years ago

1.2.13

4 years ago

1.2.12

4 years ago

1.2.11

5 years ago

1.2.10

5 years ago

1.2.6

5 years ago

1.2.5

5 years ago

1.2.4

5 years ago

1.2.3

5 years ago

1.2.2

5 years ago

1.2.1

5 years ago

1.2.0

5 years ago

1.1.2

5 years ago

1.1.1

5 years ago

1.1.0

5 years ago

1.0.2

5 years ago

1.0.1

6 years ago

1.0.0

6 years ago

0.1.0

6 years ago

0.0.8

6 years ago

0.0.7

6 years ago

0.0.6

6 years ago

0.0.1

6 years ago